Scroll Top

Onko nettikasinolla pelaaminen laitonta?

Tytti Tuppurainen

Somea selatessa voi törmätä termeihin “laiton kasino”, “laiton uhkapelaaminen” tai “nettikasinoiden laillistaminen”.

Tällaiset termit viittaavat siihen, että nettikasinoilla pelaaminen olisi tällä hetkellä laitonta.

Tässä artikkelissa pohditaan sekä nettikasinolla pelaamisen laillisuutta että sitä, millaisilla termeillä käynnissä olevasta rahapelijärjestelmän uudistamisesta pitäisi puhua.

Kaikki nettikasinot ovat laillisia

Laittomia kasinoita ei ole olemassakaan, koska laki ei kiellä suomalaisia pelaamasta siellä, missä he tahtovat pelata.

Siksi esimerkiksi omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen joutui selittelemään sanomisiaan puhuttuaan Ylen TV-ohjelmassa “laittomasta uhkapelaamisesta”.

Kasinoilla pelaamisen laillisuus korostui esimerkiksi arpajaislain viimeisintä uudistusta koskeneissa keskusteluissa.

Arpajaislakia haluttiin muuttaa niin, että ulkomaisilta nettikasinoilta ei voisi enää kotiuttaa voittoja. Tämän kuitenkin katsottiin rikkovan perustuslakiin kirjattua elinkeinovapautta ja omaisuudensuojaa.

Elinkeinovapaus tarkoittaa sitä, että jokainen kansalainen voi hankkia elantonsa haluamallaan tavalla.

Suomessakin on ammattipelaajia, jotka eivät lakimuutoksen jälkeen olisi voineet enää hankkia elantoaan vedonlyönnillä tai pokerilla. Omaisuudensuoja turvasi kaikkien muidenkin pelaajien pelivoitot.

Koska laki ei kiellä osallistumasta muihin kuin Veikkaus Oy:n toimeenpanemiin rahapeleihin, pelaaja on hankkinut pelivoittonsa laillisesti, eikä voittojen kotiuttamista voi estää.

Nettikasinoiden laiton markkinointi

Veikkauksella on edelleen monopoliasema Manner-Suomessa, mikä tarkoittaa sitä, että muut rahapeliyhtiöt eivät saa toimia sen reviirillä.

Tämä ulottuu myös markkinointiin.

Ulkomainen nettikasino syyllistyy laittomaan toimintaan siis vasta alkaessaan markkinoida pelejään suomalaispelaajille.

Nettikasinoa voidaan rangaista tästä maksuliikenne-estolla. Se estää talletukset suomalaispankeista, mutta voittojen kotiuttaminen on edelleen mahdollista.

Rahapelialan vapauttaminen kilpailulle

Rahapelijärjestelmää ollaan uudistamassa Ruotsin mallin mukaisesti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomessa siirrytään lisenssijärjestelmään viimeistään 1.1.2026.

Jatkossa muutkin yhtiöt kuin Veikkaus voisivat toimia Suomesta käsin. Veikkauksen yksinoikeuden piiriin jäisivät vain fyysiset pelikoneet ja pelipaikat sekä lotto ja Eurojackpot.

Suomen lisenssi sallinee myös nettikasinoiden markkinoinnin Suomessa. Kyse ei kuitenkaan ole nettikasinoiden laillistamisesta (koska laittomia kasinoita ei ole) vaan nimenomaan rahapelialan vapauttamisesta kilpailulle ja nettikasinoiden markkinoinnin laillistamisesta.

Legaali vai legitiimi?

Rahapelialaa koskevassa keskustelussa on tärkeää käyttää oikeita termejä.

Esimerkiksi virolaisten kasinoiden laillistamisen sijaan tulee puhua rahapelialan vapauttamisesta tai monopolijärjestelmän purkamisesta, koska nettikasinot ovat jo valmiiksi laillisia.

Jos ja kun rahapeliala avataan kilpailulle, nettikasinot voidaan velvoittaa toimittamaan säännöllisiä vastuullisuusraportteja. Vastuullisuusraporttien laatiminen on yksi tapa legitimoida nettikasinon toiminta.

Nettikasino on jo valmiiksi legaali (eli laillinen), mutta sen pitää jatkuvasti vahvistaa asemaansa legitiiminä toimijana.

Legitiimi tarkoittaa lain tai yleisesti tunnustetun intressin perusteella oikeutettua. Päähuomio on siis oikeutuksella eikä lainmukaisuudella.

Täten voidaan puhua vaikkapa ei-legitiimeistä työtehtävistä. Ne eivät tarkoita rikollista toimintaa vaan työtehtäviä, mitkä eivät työntekijän itsensä mielestä kuulu tämän työnkuvaan.

Nettikasinoiden legitimointi ja delegitimointi

Koska lisenssijärjestelmään siirtyminen on vasta edessäpäin, kotimaisen nettikasinon legitimiteettiongelmia pitää tarkastella Veikkauksen kontekstissa.

Roni Lyytinen on tehnyt ansiokasta työtä vuonna 2022 julkaistussa pro gradussaan, missä hän tarkastelee Veikkauksen legitimointia yhtiön vastuullisuusraporteissa ja mediakirjoituksissa.

Lyytisen mukaan mediakeskustelussa Veikkaus legitimoidaan vetoamalla auktoriteetteihin ja oman maan etuun.

Mediakeskustelussa esiintyy myös Veikkauksen vastaista delegitimointia, jossa keskitytään yhtiön vastuullisuuden kyseenalaistamiseen.

Veikkauksen omat vastuullisuusraportit vaikuttavat reagoivan mediakirjoituksissa havaittuihin teemoihin. Niissä yhtiö korostaa pyrkimystään aina vain vastuullisempaan toimintaan.

Yhtiön argumentointi on kuitenkin neutraalia, ja sen eniten käyttämät legitimointistrategiat ovat auktorisointi, rationalisointi ja epäsuora moralisointi.

Veikkaus Oy:ssä ollaan hyvin tietoisia yhtiön lainsuojaamasta asemasta. Sen legitimiteetillä on poliittinen tuki, joten sen ei tarvitse mennä kovin pitkälle pyrkiessään suojautumaan delegitimoinnilta.

Rahapelialan itsensä legitimointi on vaikeaa, koska rahapelit voivat aiheuttaa riippuvuutta, mutta sääntelyn alaisena toimijana Veikkaus on voinut perustella asemaansavastuullisena ja valvottuna rahapeliyhtiönä.

Lisenssijärjestelmän myötä Veikkaus menettää tämän valttikortin.

Myös muut rahapelialan toimijat voivat jatkossa vedota yhteisille toimintaperiaatteille perustuviin vastuullisuustoimenpiteisiinsä.

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö niidenkin tulisi harjoittaa ylläpitävää legitimointia eli perustella olemassaolonsa oikeutus uudelleen ja uudelleen.

Yhteenveto

Laittomista nettikasinoista puhuminen on harhaanjohtavaa. Kaikenlainen kasinopelaaminen on laillista.

Nettikasinoiden markkinointikin muuttunee pian lailliseksi lisenssijärjestelmän perustamisen myötä ja siten suomalaisten suuresti suosimat kasinot saavat vapaasti mainostaa palveluitaan.

Rahapelialan delegitimointi perustuu kritiikille alan liiketoiminnan aiheuttamista haitoista. Rahapelihaittojen takia rahapelialalla korostuu nimenomaan ylläpitävän legitimoinnin merkitys.

(Legaalit) nettikasinot voivat käyttää legitimoinnissa niin mainoksia kuin vastuullisuusraportteja.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.