Lehdistötiedote: Pesäpalloliiton tiedote häirintätapaukseen liittyen

Pesäpallo 2 Pesäpallo superpesis pesis

Vuoden 2021 lopulla julkisuudessa käytiin vilkasta keskustelua pesäpallossa ilmenneestä häirintätapauksesta.

Suomen Pesäpalloliitto (PPL) aloitti Petri Kaijansinkon asiassa esiselvityksen ja tiedotti sen etenemisestä 17.12.2021. Nyt esiselvitys on saatu valmiiksi, ja sen perusteella PPL:n johtokunta on pyytänyt Suomen urheilun eettinen keskus SUEKia tutkimaan asian.

Samassa yhteydessä PPL:n johtokunta on päättänyt aloittaa asiassa kurinpitomenettelyn. Pesäpallon kurinpitomääräysten 6 pykälän mukaan kurinpitomenettelyn kohteena oleva Petri Kaijansinkko on automaattisesti väliaikaisessa peli- ja toimitsijakiellossa silloin, kun hänen kurinpitoasiansa käsittely on kesken.

Suomen Pesäpalloliitolla on täysi nollatoleranssi kaikkeen häirintään. Pesäpallotoimijoita on kehotettu ilmoittamaan matalalla kynnyksellä eteenpäin kokemastaan tai havaitsemaan häirinnästä, esimerkiksi PPL:n nettisivuilla mainittujen kanavien kautta.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.