Scroll Top

Hypnoterapian avulla huipulle

image

Hypnoterapian    avulla    huipulle

Tiedätkö    mitä    yhteistä    on    Wayne    Gretzkyllä,    Tiger    Woodsilla    ja    Mohammed    Alilla?    He    kaikki    ovat    käyttäneet    hypnoosia    menestyksekkäästi    suoritustensa    parantamiseen.


Embed from Getty Images

Kun    kaksi    fyysisesti    tasavertaista    huippu-urheilijaa    kohtaavat,    voittajan    määrittää    usein    sisäinen    peli.    Eron    tekee    urheilijan    harjoiteltu    kyky   saada    täysi    henkinen    ja    fyysinen    kapasiteetti    käyttöönsä    halutulla    hetkellä    ja    toistuvasti    paineen    alla.    Tieteen    ja    käytännön    näkökulmasta paras    ja    tehokkain    tapa    harjoitella    näitä    taitoja    on    rento,    täyden    keskittymisen    tila,    eli    hypnoottinen    transsi.


Embed from Getty Images

Mitä    hypnoosi    on?    Ketä    ja    miten    se    voi    auttaa    urheilussa?    Miksi    se    on    usein    kuvattu    ylivertaiseksi    muihin    valmistautumismetodeihin    nähden?    Alla    vastauksia    näihin    kysymyksiin    ja    esimerkkejä    hypnoosin    hyödyistä    urheilijoille    tutuissa    tilanteissa.

Kolme    faktaa    urheiluhypnoosista

Hypnoosissa    käytetään    tehokkaasti    ihmisen    psykologista    ominaisuutta    valmistautua    tulevaan    mielikuvituksen    avulla.    Keho    vastaa    kuvitteellisiin    kokemuksiin    kuin    ne    olisivat    tapahtuneet    todellisuudessa.    Tutkimuksissa    on    osoitettu,    että    kuvittelemalla    itsensä    tekemään    fyysistä    liikettä    urheilija    itse    asiassa    aktivoi    lihaksiaan    hyvin    samalla    tavalla    kuin    tehdessään    liikettä    fyysisesti.    (3)(4)


Embed from Getty Images

Mentaaliharjoittelu    hypnoottisessa    tilassa    on    huomattavasti    intensiivisempää    ja    kokonaisvaltaisempaa    ja    näin    ollen    paljon    tehokkaampaa    kuin    perinteinen,    ns.    tietoisessa    tilassa    tehty    mielikuvaharjoittelu.    Hypnoosissa    koko    keho    ja    mielen    syvimmät    osat    ovat    täysin    keskistetty    haluttuun   muutokseen.    Huippusuoritukseen    tähtäävä    asiakas    usein    kuvaa    hypnoosia    ”rennoksi    ja    äärimmäisen    tarkkaavaiseksi”    olotilaksi.    Kaikki    aistit    ”zoomataan”    yksistään    koettuun    hetkeen,    eikä    muita    häiriötekijöitä    ole.    On    kuin    aika    olisi    pysähtynyt.    On    urheilija,    mieli    ja    keho    täydessä    tasapainossa,    aivan    kuten    huippusuoritustilanteessa.

Hypnotisti    räätälöi    lähestymistavan    vastaamaan    urheilijan    luonnollisesti    vahvinta    aistikokemusta.    Joillekin    se    on    visualisointi,    toiset    tarvitsevat    tunneperäisen    tai    kehollisen    kokemuksen.    Toisille    äänimaailma    on    kuvia    ja    kehon    kokemuksia    tärkeämpiä.    Käyttämällä    eri    aistien    yhdistelmiä    saadaan    aikaan    kokonaisvaltaisin    muutos    ja  valmistautuminen.    (5)

Kaikki    lähtee    urheilijan    yksilöllisistä    tarpeista,    eikä    hypnoterapeuttimme    käytä    valmiiksi    kirjoitettuja    hypnoosikäsikirjoituksia.

Tiedostamaton    mieli    –    Säikky    hevonen    vai    uskollinen    sotaratsu        

Tiedostamaton    ja    tiedostettu    mieli    ovat    kuin    hevonen    ja    ratsastaja:    Normaaliolosuhteissa    ratsastaja    (tietoinen    mieli)    ohjaa    hevosta    (tiedostamaton)    haluttuun    suuntaan,    ja    matka    etenee    kontrolloidusti.    Kun    hevonen    säikähtää,    tai    syystä    tai    toisesta    päättää    tehdä    oman    päänsä    mukaan,    se    säntää    haluamaansa    suuntaan    haluamallaan    vauhdilla    eikä    ratsastaja    voi    tilanteelle    juuri    mitään.    Hypnoosin    avulla    voidaan    kommunikoida    suoraan    tämän    esimerkin    hevosen,    eli    tiedostamattoman    mielen    kanssa,    ja    muuttaa    tapaa    reagoida    vaikeaan    tilanteeseen.

image

Paineen    kasvaessa    tiedostamattomat    ongelmatilanteet    nousevat    pintaan    helpommin    ja    usein    suurempana    kuin    aiemmin.    Monet    muut    tekijät,    kuten    pettymykset    edellisellä    kaudella,    muutokset    siviilielämässä    tai    vaikkapa    paha    loukkaantumisten    ketju    voivat    myös    eskaloida    pienet    haasteet uusiin    hallitsemattomiin    ulottuvuuksiin.    Näihin    harvemmin    auttaa    tietoisen    mielen    kautta    ohjatut    prosessit. Hypnoosi    on    siis    paljon    muutakin    kuin    kisaan    valmistautumista    varten.

Tiedostamattomien    voimavarojen    valjastamista    urheilussa    voidaan    hyödyntää    monella    tavalla.    Olemme    käyttäneet    hypnoosia    menestyksekkäästi    mm.    seuraavissa    urheilijoiden    kohtaamissa    tilanteissa:

• Tavoitteiden    konkretisointi    ja    motivointi

• Kisajännityksen    muuttaminen    hyödylliseksi    voimavaraksi

• Psyykkaus    ennen    kisaa    ja    parhaan    ’flow’-tilan    aktivointi    kisan    aikana

• Keskittymiskyvyn    parantaminen    ja    häiriötekijöiden    eliminointi

• Kiputilojen    ja    pelkojen    hallitseminen

• Epäonnistumisten    ja    pettymysten    käsittely

• Nopeampi    uusien    taitojen    oppiminen    (tai    vanhan    tavan/tekniikan    poisoppiminen)

• Nopeampi    palautuminen    ja    syvärentoutus    (myös    stressin    hallinta)

 

Jos    sinä    haluat    kasvattaa    etumatkaa    kilpakumppaneihisi    nähden,    päästää    irti    menneistä    tai    muulla    tavoin    kehittyä    urheilijana,    ota    meihin    yhteyttä.

Vastaanotto    perjantaisin    Kampissa,    muina    aikoina    sopimuksen    mukaan.

 

image

www.mieletonmieli.com
044-277    6727    /Katja
040-936    2264    /Chris

Tunnettuja    urheilijoita,    jotka    ovat    käyttäneet    hypnoterapiaa    päästäkseen    huipulle:

Tiger    Woods    aloitti    urheiluhypnotistin    ohjauksessa    jo    13-vuotiaana

Ken    Norton    käytti    hypnoosia    päihittääkseen    Muhammed    Alin    nyrkkeilyottelussa    vuonna    1973.    Ken    lähti    otteluun    selkeänä    altavastaajana.    Ali    alkoi    käyttää    hypnoosia    pian    tämän    hävityn    ottelun    jälkeen.

Vuonna    1984,    Mary    Lou    Retton    käytti    hypnoosia    valmistautuessaan    Los    Angelesin    Olympialaisiin    ja    voitti    kultaa    eristämällä    mielestään    kivun    loukkaantuneessa    jalassaan.

Vuonna    2008    Pekingin    Olympialaisissa    ainoat    ampujat,    jotka    saivat    kultaa    USA:lle    (Vincent    Hancock        ja    Walton    Eller)    olivat    molemmat    saaneet    urheiluhypnotistin    ohjausta.    Samoin    Australian    Steve    Hooker,    joka    voitti    Olympia-kultaa    seiväshypyssä    Pekingissä.

Greg    Louganis,    Wayne    Gretzky,    Steve    Stone,    Boomer    Esiason,    Freeman    McNeil,    Talmadge    Griffiths    ja    lukuisat    NFL,    MLB,    NHL,    nyrkkeily-,    Olympia-    ja    Pro-urheilijat    kaikki    käyttävät    hypnoosia    saadakseen    sen    riittävän    etumatkan    kilpailijoihinsa    nähden.


Embed from Getty Images

Lähteet:

1. http://www.pponline.co.uk/encyc/self-hypnosis-in-sport-35849

2. http://www.minnesotasportshypnosis.com/

3. Motor Control and Learning, Champaign, IL: Human Kinetics, 1999

4. J Sport Exerc Psych 2002; 24:151-167

5. Proceedings of the 2001 World Congress on Sport Psychology, Skiathos, Greece 2001; 4:3739

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Sports_hypnosis

Teksti: Katja Laukkanen

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.