Scroll Top

Pääsarjatason urheiluseurat tyytymättömiä Veikkauksen toimintaan

Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijät selvittivät yliopistotutkija Antti Laineen johdolla suomalaisten pääsarjatason palloilujoukkueiden näkemyksiä Suomen rahapelijärjestelmästä. Kyselytutkimus kohdistettiin kaikille niille suomalaisille pääsarjatason palloilujoukkueille, joiden ottelut olivat aineiston keruuajankohtana säännöllisesti Veikkauksen Pitkävedon pelikohteina.

Sivuja vedonlyöntiin on pilvin pimein ja Geemedia on julkaissut omat suosituksensa etusivulla.

Tutkimukseen vastasi peräti 98% kyseisistä seuroista (120/123 seuraa).

Lähes puolet joukkueista (46 %) ei tiennyt, millä perustein urheilulle osoitettavat tuet veikkausvoittovaroista jaetaan. Yli puolet (53 %) piti tukia tärkeinä lajiliitolle ja sarjaorganisaatiolle, mutta ainoastaan runsas neljännes (27 %) omalle joukkueelle. Kyseessä on mm. vedonlyönti.

Rahallinen tuki veikkausvoittovaroista ja vastikkeellinen yhteistyö Veikkauksen kanssa aiheuttaa tyytymättömyyttä

Joukkueista 78 prosenttia vastasi, etteivät he saa suoraa rahallista tukea veikkausvoittovaroista. Veikkauksen kanssa tehdystä vastikkeellisesta yhteistyöstä sponsorointi- tai verkkokumppanuusrahaa ilmoitti saavansa 65 prosenttia joukkueista. Yhteistyöstä saadut rahalliset korvaukset olivat keskimäärin varsin pieniä, noin puolella korvausta saaneista alle 2 000 euroa kaudessa.

Kaikki yli 20 000 euroa korvausta saaneet olivat miesten jääkiekko- ja jalkapallojoukkueita. Korvausta saaneista yli puolet ilmoitti olevansa tilanteeseen tyytymättömiä, noin neljännes suhtautui asiaan neutraalisti ja noin viidennes oli tilanteeseen tyytyväisiä. Laineen mukaan tulokset osoittavat, että seurojen asema nykyjärjestelmässä on varsin heikko.

– Esimerkiksi veikkausvoittovaroista jaettavat avustukset ovat välttämättömiä lajiliittojen toiminnalle, mutta seuroille suoraa rahallista tukea ei juuri riitä, Laine sanoo.

Joukkueet toiveikkaita, että rahapelimarkkinoiden avaaminen lisäisi huippu-urheilun saamaa tukea

Vaihtoehtoiset tavat järjestää rahapelejä rajattiin tutkimuksessa toimilupajärjestelmään, koska sitä voidaan pitää tällä hetkellä lakisääteisen yksinoikeusjärjestelmän realistisimpana vaihtoehtona. Yksinoikeusjärjestelmän myötä Veikkauksella on yksinoikeus markkinoida vedonlyöntipelejä Suomessa, minkä vuoksi esimerkiksi urheiluseurat eivät voi mainostaa kansainvälisiä vedonlyöntiyhtiöitä.

Nykyisen suomalaisen rahapelijärjestelmän arvioi parhaaksi oman toiminnan kannalta noin neljännes. Toimilupaperusteiseen järjestelmään siirtymistä piti kannattavana noin puolet. Tutkimukseen vastaajat olivat varsin toiveikkaita, että toimilupaperusteiseen rahapelijärjestelmään siirtyminen lisäisi Suomessa huippu-urheilun saamaa tukea.

Myös Laine pitää tätä varsin todennäköisenä, mutta muistuttaa mahdollisesta seurauksesta.

– Huippu-urheilulle suuntautuvien sponsoritulojen määrä luultavimmin kasvaisi, mutta eurot oletettavasti keskittyisivät entistä harvalukuisemmalle joukolle, tutkija uskoo.

Aineisto kerättiin vuonna 2016 eli ennen vuonna 2019 Veikkauksen ympärillä tapahtunutta kuohuntaa. Tämä on Laineen mukaan syytä huomioida tuloksia tulkittaessa.

– Mikäli aineisto olisi kerätty loppuvuodesta 2019 joukkueiden suhtautuminen Suomen nykyistä rahapelijärjestelmää kohtaan olisi luultavimmin ollut vielä paljon kriittisempää, Laine toteaa.

Geemedia on kirjoittanut samasta asiasta useita artikkelia. Esimerkiksi huippu-urheilun varojen käytöstä.

Asiasta on kirjoitettu muitakin tutkimuksia ja graduja, joiden päätelmä on sama: nykyinen järjestelmä ei toimi!

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.