Scroll Top

Guggenheim with veikkaus?

gamblers_g-tutkii

Suurin osa yhteisöstä on ilmoittanut syykseen sen, miksi pelaavat Veikkaus Oy:n pelejä, että se on helppoa ja kivaa Ärrällä. Osa kertoo syyksi sen, että he haluavat tukea suomalaista urheilua!

Sotshin yhteydessä jälleen peräänkuulutettiin sitä, pitäisikö huippu-urheilijoita tukea enemmän ja mistä he ylipäänsä saavat rahaa?

Veikkaus Oy:n voitto vuonna 2012 tilinpäätöksen jälkeen oli noin 500 803 489,31 miljoonaa euroa. Suomen hallitus päätti, että koko summa annetaan Opetus- ja Kulttuuriministeriölle, kuten aina. Kyseinen ministeriö jakaa sen jälkeen rahat parhaaksi katsomilleen tahoille.

Taloudelliselta tulokseltaan Veikkaus Oy on yksi Suomen tuottavimmista yhtiöistä. Opetusministeriö jakaa Veikkaus Oy:n tuotosta varoja jakosuhdelain 1 §:n mukaan 38,5 % taiteen, 25 % urheilun ja liikuntakasvatuksen, 17,5 % tieteen ja 9 % nuorisotyön edistämiseen. Lisäksi 10 % tuotosta jaetaan vuosittain erikseen määriteltäviin kohteisiin.

Taiteen edunsaajia ovat mm. museot, oopperat sekä erilaiset kulttuuritapahtumat. Liikunnan veikkausvoittovaroilla tuetaan mm. liikuntapaikkarakentamista, liikuntajärjestöjä, liikunnan tutkimusta, lasten ja nuorten liikuntaa sekä urheilukoulutusta. Tieteen suurin edunsaaja on Suomen Akatemia. Suurin osa nuorisotoiminnan varoista on puolestaan suunnattu nuorten kansalaisjärjestötoiminnan tukemiseen sekä harrastetoimintaan (esim. nuorisoseurat) (Suomalaisen rahapelaamisen vuosikirja 2009).

Edellä mainitun kaavan mukaan Veikkauksen voitoista jaettiin huippu-urheiluun 11.7 miljoonaa euroa. Loppusumma lainmukaisesta 25% osuudesta jaettiin lajiliitoille, kongresseihin, säätöille yms…

Turun Kauppakorkeakoulun selvityksestä ilmenee, että Veikkaus on liittojen päättävissä elimissä äärettömän suuri vaikuttaja, jopa tabu! Lajiliitoille tulee rahaa, mutta kukaan ei tiedä mihin rahat käytetään. Huomattavan moni liittojen johtoelimissä toimivista tai toimineista pitää Veikkauksen holhousta erittäin suurena ongelmana.

Euroopan maista Tanska, Saksa ja mm. Ranska on avannut rahapelimarkkinat ilmeisen hyvin tuloksin ja Eurooppaoikeus on todennut vuosina 2006 ja 2007, että rahapelimonopolin perusteena ei voi olla mikään muu kuin sen kontrollointi, että kyseisessä valtiossa rahapelejä käytetään rikolliseen ja petolliseen toimintaan.

Lopuksi on todettava, että Veikkauksen palautusprosentti on muuttuvakertoimisissa kohteissa noin 75-83%, kun kansainvälisillä bookereilla se on jopa 98-99%. Veikkauksen henkilökunta on todennut edellämainitussa tutkimuksessa, että Veikkaus on valmis nostamaan palautusta, jos ja kun kilpailua tulee. Tällä hetkellä prosenttia ei nosteta, koska se laskee valtion tuloja. Suomen valtio omistaa Veikkauksesta 100%.

Suurimmaksi syyksi monopolitoimintaan on esitetty peliongelmien ehkäisyä. Yksikään maailman tutkimustulos ei todista nettipelien aiheuttavan riippuvuutta ja peliongelmaisista suurin osa, yli 40% aiheutuu kaupoissa yms. olevista rahapeleistä.

Mielenkiintoista. G seuraa ja selvittelee asiaa enemmän

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.