Scroll Top

Vierumäellä koulutetaan Suomen ensimmäinen valmentaja

Gamblers esports

Vierumäellä tehdään historiaa! 

Suomen ensimmäinen elektronisen urheilun valmentaja tullaan kouluttamaan Vierumäen valmennuskeskuksessa. Keskuksen varajohtaja Raino Nieminen yllättyi positiivisesti, kun tämän vuoden hakemuspapereiden joukosta löytyi Samuli Sihvosen hakemus.

Ensimmäisen elektronisen urheilun valmentajan kouluttamisen luulisi olevan todellinen haaste, kun kokemusta uudesta lajista on vain harvoilla. Nieminen nostaa kuitenkin esille samankaltaisuudet eUrheilun ja niin sanotun perinteisen urheilun välillä:

– Kaikessa keskiössä on ihminen. Kaikissa lajeissa valmennetaan ihmistä, toteaa Nieminen lyhyesti.

Ihmisen kohtaaminen muodostaakin suuren osan valmentajatutkintoa. Niemisen mukaan koulutuksessa käydään läpi, miten jokaista ihmistä voidaan tukea parhaiten hänen omalla polullaan huippu-urheilijaksi. Nieminen korostaa, että valmentaessa haetaan valmennettavan ihmisen tarpeita ja tavoitteita ja mietitään, miten niihin pyrkimistä voidaan käytännössä tukea.

Valmentajakoulutuksessa toimitaan samankaltaisesti. Sihvonen joutuu alkuun arvioimaan itseään, ja sen jälkeen räätälöidään hänelle sopiva tutkintokokonaisuus. Valmentajakoulutuksessa myös vertaistuella on suuri merkitys. Eri lajien valmentajat keskustelevat asioista kukin oman lajinsa näkökulmasta. Tätä vielä täydennetään teoreettisella tiedolla opettajiemme tahoilta, kertoo Nieminen.

Myös Samuli “elfi” Sihvoselta odotetaan Vierumäen mukaan omaa panosta vertaistukeen. Niemisen mukaan Suomessa ei juurikaan olla otettu huomioon, mitä pelit ja elektroninen urheilu voisivat tuoda mukanaan liikuntaan ja urheiluun. Hänen mukaansa esimerkiksi Britanniassa tehdään jo paljon asioita pelillistämisen kautta, mutta Suomessa ollaan jääty tästä jälkeen.
– Meillä ongelmana on ollut, että urheilijan kehittymistä todennetaan, mutta sitä ei palkita, jolloin siitä voi kadota mielekkyys ja hauskuus. Sanonta, minkä ilotta oppii sen surutta unohtaa, olisi hyvä pitää mielessä, pohtii Nieminen.

Nieminen miettii myös, miten elektronisessa urheilussa joukkueet toimivat vaikka eivät ole fyysisesti samassa tilassa. Sihvonen voisi avata, miten näitä kokemuksia voitaisiin hyödyntää Suomessa.

Sihvonen itse korostaa haluaan kehittyä nimenomaan henkiseksi valmentajaksi. Suomen elektronisen urheilun liitolle antamassaan lausunnossa hän peilaa valmentajan merkitystä oman peliuransa kautta. Uransa aika Sihvonen nousi yhdeksi maailman parhaimmista StarCraft 2 -pelaajista yksin omaa polkuaan kulkien.

Vuoden kestävältä koulutukselta Sihvonen odottaa ennen kaikkea valmentamisen perusteiden oppimista. Hän toteaa, ettei pysty noin vain kävelemään johonkin joukkueeseen katsomaan, miten valmennus urheilussa tapahtuu. Koulutuksen avulla hän uskoo pystyvänsä rakentamaan toimivan kokonaisuuden, joka pitää sisällään ravinnon, liikunnan sekä henkisen tuen.
– On tärkeätä saada kuntoon ne rytmitykset, joita ammattiurheilijan tulee noudattaa pysyäkseen huipulla. Metodit ovat tässä tärkeitä, toteaa Sihvonen.

Sihvonen toivoo, että valmennuksen kautta hän saavuttaisi sellaisen aseman, että pelaajat luottaisivat häneen ja voisivat tulla hakemaan neuvoja.
– Paras tilanne kuitenkin olisi, jos voisin sitoutua johonkin joukkueeseen ja tehdä siitä paremman, summaa Sihvonen.

  • Lähde: Yle E-Urheilu

Related Posts

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.