Scroll Top

Suomen rahapelimarkkinat – lukemista maanantaille!

monopoly-man

Suomessa ei kyseenalaisteta Veikkauksen asemaa, eikä siitä edes mielellään saa puhua. Asiasta on kuitenkin tehty kohtalaisen vapaassa maassa muutamia korkeakoulutasoisia tutkimuksia, jotka kannattaa lukea. Geemedialle on se ja sama missä ihmiset pelaa mutta asioista pitäisi puhua avoimesti ja ottaa järki mukaan ja antaa ihmisille oikea kuva asioista.

Geen mielestä mikään muu peruste ei olisi Monopolille kestävä kuin se, että sitä kautta valtio saa tuloja; muut perusteet ovat kaikki teennäisiä. Ihmisten pakottaminen kuuluu 1500-luvun Kiinaan, ei 2000-luvun hyvinvointivaltioon. Uuden hallituksen yksi tehtävä on vaikeuttaa pelaamista ulkomaille. Nyt mennään metsään ja pahasti

Lisäksi on syytä kysyä, valvotaanko Veikkauksen toimintaa Suomessa puolueettomasti ja tarkasti esimerkiksi lapsiin kohdistuvan markkinoinnin osalta?

Tässä vähän asiasta tutkimustietoa olkaa hyvät.

Suomen Rahapelijärjestelmä-nimisen tutkimuksen Turun Kauppakorkeakoulussa ovat tehneet Arto Kuuluvainen, Aki Koponen, Elias Oikarinen, Antti Ranki, Arto Ryömä, Pasi Laihinen & Annina Lehtonen. Se on luettavissa täällä!

”Oikeudellinen monopoli voi ratkaista rahapelaamiseen liittyviä ongelmia, mutta aiheuttaa samalla tehottomuutta, joka ilmenee kuluttajille kilpailullista tasoa korkeampina hintoina ja huonompilaatuisina palveluina. Lisäksi väistämättä osa monopolivoitoista valuu aina monopolin asemaa puolustaviin ja turhia kustannuksia aiheuttaviin toimiin.”

”Suomen Rahapelitoiminnan vastaisuus-niminen gradu on tehty Tampereen yliopistolla. Tekijä on Petri Pollari ja se on luettavissa täältä! ”Komissio on selvästi sitä mieltä, että Suomi ei ole täyttänyt jäsenvelvoitteitaan, mitä tulee palvelujen vapaalle tarjoamiselle asetettuihin rajoituksiin. Suomen asettamat rajoitukset eivät ole oikeasuhteisia eivätkä välttämättömiä, jotta niillä saavutettaisiin tavoitellut vaikutukset – ongelmapelaamisen ehkäisy, rikollisuuden torjunta ja tuottojen kanavoituminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Siten Suomen rahapelimonopoli on EU-lainsäädännön vastainen.

Monopoly Man
Monopoly Man

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.